MARO Poznańskim Liderem Przedsiębiorczości 2020

Tegoroczna 17. edycja programu Poznański Lider Przedsiębiorczości odbyła się w sposób wyjątkowy, ale na równie wysokim poziomie, co poprzednio. Ze względu na pandemię przeprowadzenie konkursu według dotychczasowej formuły było niemożliwe, mimo to forma merytoryczna pozostała niezmienna. Od tego roku zwiększył się również jego zasięg terytorialny na całą Metropolię Poznań.

Wręczenie nagród odbyło się w poznańskim Bazarze, który jest symbolem wielkopolskiej gospodarności. Kapituła konkursu, do której należą nie tylko samorządowcy a także naukowcy, przedsiębiorcy i bankowcy, przyznała tytuł laureata naszej firmie w kategorii „Średni przedsiębiorca”.

„Organizacja i przeprowadzenie oceny merytorycznej zgłoszonych kandydatów zbiegło się z okresem pandemii. Tym bardziej cieszymy się i gratulujemy wszystkim naszym przedsiębiorcom, którzy są dziś z nami. Statuetka Lidera może pomóc tym firmom w trudnych czasach” – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański.

Konkurs skupia uwagę na wykorzystywane innowacje, nowoczesne metody pracy, a także pozytywny wpływ na środowisko. Fabryka Mebli Biurowych MARO działa zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Opieramy ją na czterech podstawowych czynnikach: ekologia, człowiek, zrównoważony rozwój firmy, społeczeństwo. Jesteśmy odpowiedzialni za niezawodność naszych produktów, dlatego staramy się spełniać najwyższe standardy, wykorzystując różnorodność innowacyjnych rozwiązań.

Nasze zaangażowanie wynika z wyznawanego systemu wartości, który towarzyszy nam od początku naszej działalności.