MARO wyróżnione za przedsiębiorczość

 

 

MARO wyróżnione za przedsiębiorczość

Dziesiątego stycznia w Poznaniu odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne. Na zaproszenie Starosty poznańskiego Jana Grabkowskiego odpowiedziało wielu parlamentarzystów, samorządowców, prezesów firm, ludzi kultury i biznesu. Licznie przybyli goście wypełnili salę Starostwa Powiatowego po brzegi. Gospodarz spotkania, który od 20 lat działa na rzecz rozwoju powiatu poznańskiego, podkreślał duże znaczenie działań pro społecznych „Praca samorządowa jest moją pasją – podkreślał wymieniając inwestycje oraz działania skierowane na przyszłość tj. wsparcie młodych zdobnych ludzi.

 "Każdy człowiek powinien zdawać sobie sprawę z faktu, że dobre i trwałe wyniki osiągnąć można jedynie drogą krótkich, lecz ciągłych codziennych wysiłków”.  - Te słowa niech zapamięta każdy, któremu na sercu leży dobro naszego powiatu - przekonywał starosta Jan Grabkowski.

Spotkanie połączone było z galą wręczenia Nagrody Starosty Powiatowego na których wyróżniono trzech laureatów w kategoriach: 'przedsiębiorczość', 'inicjatywy obywatelskie', 'organizacja pozarządowa'.

Fabryka Mebli Biurowych MARO została otrzymała nagrodę w kategorii ‘Przedsiębiorczość’, która swój rozwój opiera na współdziałaniu z lokalnymi inicjatywami. Rozwijając park maszyn nowoczesnymi bardziej efektywnymi a co za tym idzie, bardziej ekonomicznymi rozwiązaniami technologicznymi. Swoją działalność biznesową poszerza o działania, wspierając fundacje i organizacje charytatywne inwestując oraz angażując się w pomoc na rzecz szkół, wychowanków domów dziecka oraz studentów.

W kategorii inicjatywy obywatelskie statuetkę odebrała Grażyna Manikowska-Krawiec, społeczniczka. W gronie nagrodzonych znalazło się też Stowarzyszenie ROK-TAR.