Odpowiedzialność społeczna

Chcemy, żeby odpowiedzialność cechowała wszystkie nasze działania, dlatego dzielimy się osiągniętym sukcesem wspierając inicjatywy społeczne, kulturalne i sportowe. Wiemy, że rozwój MARO nie byłby możliwy bez zaangażowania i potencjału naszych pracowników i partnerów. Nie zapominamy też o środowisku, bo racjonalne wykorzystanie zasobów leży w naszej naturze. Odpowiedzialność społeczną MARO oparliśmy więc na czterech podstawowych czynnikach:  

  •  Człowiek

Markę MARO tworzą ludzie - to oni są najważniejsi, dlatego dbamy, aby nasi pracownicy byli zadowoleni i dumni z firmy, dla której pracują. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. Wszystkim pracownikom zapewniamy wsparcie, szkolenia wprowadzające oraz podnoszące kwalifikacje. Organizujemy liczne spotkania pracownicze i integracyjne. Na przestrzeni naszej długoletniej działalności udało nam się stworzyć prawdziwą społeczność firmy, dzięki czemu wielu z naszych kluczowych pracowników jest z nami od początku funkcjonowania firmy.

  • Zrównoważony rozwój firmy

Zarządzamy i prowadzimy swoją działalność w sposób etyczny, przejrzysty i zgodny z prawem. Tego samego wymagamy od naszych partnerów - podejmujemy współpracę jedynie z organizacjami działającymi zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Jesteśmy odpowiedzialni za niezawodność naszych produktów i projektujemy je tak, aby spełniały najwyższe standardy. Dbamy o terminowość dostaw i poziom obsługi Klienta. Posiadamy Certyfikat Zarządzania Jakością ISO i przeprowadzamy regularne kontrole jakości podczas całego procesu produkcyjnego. Budujemy trwałe i oparte na wzajemnym szacunku relacje z naszymi dostawcami, partnerami i Klientami. Edukujemy z zakresu ergonomii oraz zdrowego miejsca pracy.

  • Ekologia

Świadomość ekologiczna to pierwszy krok do ochrony przyrody. W MARO wyszliśmy z założenia, że środowiska naturalnego nie dostaliśmy od rodziców, a jedynie pożyczyliśmy je od naszych dzieci, dlatego myślimy przyszłościowo i działamy odpowiedzialnie wymagając nie tylko od siebie, ale również od naszych partnerów.                                   

Jesteśmy świadomi, że wysoka jakość naszych produktów to również skutek myślenia proekologicznego. Wykorzystywane przez nas surowce pochodzą od dostawców pozyskujących drewno z upraw kontrolowanych i przeznaczonych do wycinki, co potwierdzają przyznane im certyfikaty ekologiczne – FSC (Forest Stewardship Council) oraz PEFC (Programme for the Endorsment of Forest Certification). 

Dbamy o racjonalne wykorzystanie energii elektrycznej, co ułatwia nam nowoczesny i energooszczędny park maszynowy. Zoptymalizowaliśmy proces produkcyjny, efektywnie planujemy transport. Kwestią kluczową jest dla nas segregacja i recycling odpadów poprodukcyjnych, dlatego starannie wybieramy ich odbiorców i mamy pewność, że są one powtórnie wykorzystywane.

  • Społeczeństwo

Jesteśmy dumni z osiągniętego na rynku sukcesu i dumni z tego, że potrafimy się nim dzielić. Czujemy się współodpowiedzialni za społeczność, której jesteśmy częścią. Wspomagamy więc lokalne szkoły, przedszkola i instytucje pożytku publicznego. Współpracujemy z fundacjami, wspieramy wychowanków domów dziecka i lokalne inicjatywy społeczne. To zaangażowanie jest wynikiem wyznawanego systemu wartości, którym kierujemy się od początku naszej działalności.